Küte võrkkotis

Puuhalu pikkus on 30cm. võrkkott 40 L

KASK (kuiv)  

LEPP (kuiv)

Võrkkott 60 L

KÜTTEKLOTS (kuiv)