Lahtine küttepuu

LEPP (toores) laotud ruum                                                               44 EUR/m3

LEPP (kuiv) laotud ruum    50cm                                                   54 EUR/ m3  

KASK (kuiv) laotud ruum 50cm                                                       68 EUR/m3

SANGLEPP (toores) laotud ruum                                                    48 EUR/m3
SANGLEPP (kuiv – pikkus 50cm) laotud ruum                          58 EUR/m3
metsakuiv okaspuu laotud ruum                                                    50 EUR/m3
KASK (toores) laotud ruum                                                                 58 EUR/m3